Aminor

Oppdrett av Flekksteinbit

  • Tilpasset kalde farvann (4-8°C), ideell som oppdrettsfisk i Nord Norge.
  • Få og store rognkorn = stor yngel og enkel startfôring.
  • Rolig, bunnlevende art med lav fôrfaktor i oppdrett.
  • Robust og hardfør = få registrerte sykdomsproblemer i oppdrett!
  • Høy toleranse mht variasjon i salinitet, O₂ og temperatur.
  • Vokser godt selv ved høy tetthet (+100kg/m²).
  • Stor etterspørsel nasjonalt og internasjonalt.
  • Intensiv forskning i perioden 1993-2007.
  • Semi-kommersiell produksjon 1999-2007 (100 tonn).
  • Landbasert oppdrett = lav miljøpåvirkning.
Ny oppdrettsart i oppskaleringsfase.

Image
Flekksteinbit yngel