Aminor

Om produksjonen

Aminor har konsesjon for produksjon av 500 tonn flekksteinbit. Produksjonen foregår i et landbasert oppdrettsanlegg. Det arbeides for fullt med utvikling av kar som skal gjøre produksjonen mer arealeffektiv. Flekksteinbiten lever på bunnen og krever derfor tilstrekkelig med bunn- / liggeunderlag for å trives. 

I påvekst - Ca 31 000 individ pr. 01.03.2017

Image

Image

Image

Image


Yngelavdeling RUBB - 24 000 individ pr 01.01.2016

Image


Image

Image
Sortering av flekksteinbit 26.09.2016

Image


Stamfisk - 953 individer pr 01.01.2016

Image
Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide, Norges sjømatråd

Image