Aminor

...så heng på

Potensialet for salg av flekksteinbit er svært stort, både nasjonalt og internasjonalt.

Markedet etterspør anvendelige og smakfulle produkter innen sjømat. Prisnivået innen restaurant-markedet er svært høyt og gir derfor store muligheter for høy avkastning. Vil du være med?

Det norske og det amerikanske Sushi-markedet er spesielt interessant da prisnivået er høyt og begge markedene har god vekst i årlig konsum.

En forutsetning for å lykkes er selvfølgelig at man lykkes i hele oppdrettsprosessen, fra utvikling av en solid "familie" av egen stamfisk, utklekking av yngel til foring og kvalitativ vekst. Lykkes vi her, finnes markedet for fisken.

Image

Aminor ønsker flere investorer med på laget
Vi ønsker å få med oss flere nye investorer med tro på produktet, produksjonen og markedet, og vil fortløpende legge ut informasjon på denne nettsiden.

Ønsker du å investere i et spennende prosjekt:

  • Som er fremtidsrettet og har et stort potensiale for avkastning
  • Gir utvikling, vekst og nye arbeidsplasser i regionen
  • Som bidrar til folkehelse ved å produsere sunn og helsebringende mat
  • Som er landbasert og har full kontroll på alle aspekt ved produksjonen
Da tar du kontakt med daglig leder Willy Sandaa på tlf. 976 47 215 / willy@aminor.no eller styreleder Egil Sørheim på tlf. 915 62 330 / egil@sorheimholding.no eller send en melding via nettsidens kontaktskjema

Image

Flekksteinbit tilberedt av restaurant Ohma. Lekkert!!
LagreLagreLagreLagreLagreLagre